Werkwijze


Naast passie, enthousiasme, levenservaring en humor is de werkwijze van Centrum voor Coaching altijd resultaatgericht. We streven naar helderheid en daarom leggen we een aantal zaken vast. Zo weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en zo duidelijk mogelijk opgesteld. Daarnaast dient het gesprek als kennismaking: om te kunnen beoordelen of we met elkaar in zee willen. Alleen als er een 'match' is gaan wij aan het werk om het optimale uit het traject te halen. Na het intakegesprek wordt een (voorlopig) plan van aanpak gemaakt met een tijdsplanning.

Coachcontract en werkplan

In het coachcontract worden de afspraken vastgelegd:

* de concrete coachvraag
* doelstelling(en) van het coachtraject
* het aantal gesprekken
* honorarium
* algemene voorwaarden
* vertrouwelijkheid
* wijze van evaluatie

Het werkplan geeft duidelijkheid over o.a. de verwachtingen over en weer, de werkwijze, reflectieverslagen, bereikbaarheid, planning van afspraken.
Een belangrijk onderscheid van Centrum voor Coaching is dat de sessies een tijdsplanning hebben van 90 minuten. Dit bevordert de effectiviteit waardoor een traject belangrijk wordt ingekort!