Coachingsprogramma voor de jeugd


Stacks Image 509
Centrum voor Coaching heeft ervaring met het begeleiden van jongeren vanaf de middelbare school.
Na het vertrouwde basisonderwijs en in de puberteit kunnen eerder aangeleerde overtuigingen aan de oppervlakte komen. Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, faalangst, pesten en agressief gedrag zijn voorbeelden hiervan.

Lastig, je bent op zoek naar jezelf, je moet presteren, sociale contacten leggen en daarmee de basis leggen voor je verdere identiteit. Je hebt het al zo druk en dan is ondersteuning in je zoektocht een kado. Je hoeft toch niet alles zelf te doen? Ook ondersteuning van jongeren met een indicatie!

Speciaal voor jongeren

Dit is wat ik denk, voel en wil… assertiviteit

Centrum voor Coaching heeft een training Assertiviteit voor jongeren ontwikkeld.
Assertief gedrag stelt je in staat om: meer zelfvertrouwen te krijgen; voor jezelf op te komen; productief te onderhandelen; persoonlijke groei te stimuleren; je leven in eigen hand te nemen en verantwoordelijk te zijn.

Basistraining

De basistraining (in groepsverband) bestaat uit 4 bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

* Wat is assertief gedrag en waarom is het belangrijk?
* Wat wil ik hier leren?
* Obstakels voor assertief gedrag;
* Je zelfvertrouwen vergroten;
* Hoe ga ik om met conflicten?

Het is mogelijk om een individueel traject aan te gaan.

Vervolgtraining

Ook kun je een vervolg/verdiepingstraining volgen (4 bijeenkomsten) met de volgende items:

* De rol van communicatie bij assertiviteit;
* Vragen en lichaamstaal;
* Assertief reageren op complimenten en kleineringen;
* Presentaties van de deelnemers en feedback.

De training is interactief. Omdat het accent ligt op learning by doing is oefenen een belangrijk onderdeel van het programma.
Assertiviteitstest
Wil je weten hoe assertief je bent? Doe dan de assertiviteitstest >>>

Voor informatie neem vrijblijvend contact op.