De Relatie APK van Centrum voor Coaching


Stacks Image 890
In relaties kan veel fout gaan. Of het nu problemen met de partner, kinderen, ouders of collega’s zijn, in iedere relatie loop je op den duur tegen problemen aan. Het is belangrijk dat deze problemen, die vaak klein beginnen, niet onder tafel worden geschoven maar bespreekbaar worden gemaakt. Ook al is het soms lastig om de juiste woorden te vinden of gevoelens uit te spreken. De basis van een gezonde relatie is communicatie, eerlijkheid en vertrouwen.

Als je elkaar kwijt bent...

In relaties kom je soms op een punt dat je elkaar kwijt bent. Erover praten is dan vaak moeilijk. Conflicten herhalen zich zonder dat er een oplossing komt. Je gaat twijfelen of je wel de juiste partner hebt en je wordt somber omdat je relatie je niet brengt wat je ervan verwacht. Veel mensen gaan scheiden. Dikwijls ontdek je in een volgende relatie dat je het probleem weer tegenkomt.


Stacks Image 893
De relatie APK, het onderscheid

Het is juist daarom dat Centrum voor Coaching de relatie APK heeft ontwikkeld met als doel om je relatie die inhoud en gevoel te geven wat je had, toen je eraan begon. Geen wekelijkse of tweewekelijkse sessies, maar een geheel weekend gaat bijdragen tot belangrijke veranderingen. Enkel de focus naar elkaar, luisteren en weg van gezin, familie en anderen die ons afleiden van het doel namelijk inhoud te geven aan de relatie. Allereerst vind er een intake plaats en maken wij een plan van aanpak. De kosten? Een grote beurt voor je auto kost meer!

Wat leer je?


Het is belangrijk dat je zelf tot inzichten komt waardoor de problemen worden veroorzaakt. Welke onbewuste behoeften neem je mee in je relatie? Je leert om hierover met je partner te praten. Je zult zien dat je op een andere manier naar elkaar gaat kijken en je relatie weer op de rit kunt krijgen.
Wat heb je te verliezen? Sterker nog, je hebt alleen maar te winnen! Er wordt de laatste tijd veel geschreven over relaties. Niet voor niets, want het aantal echtscheidingen was in 2011 naar schatting 32.000 (CBS). En dit in een tijd dat er minder huwelijken worden gesloten en meer echtscheidingen worden uitgesproken.

Stacks Image 896

Recessie


De recessie speelt hierin een belangrijke rol. De spanningen lopen op door (mogelijk) baanverlies en ook het vastlopen van de woningmarkt, waardedaling van woningen waardoor de overwaarde in het geding kan komen, dragen bij tot relatiestress.

Relatie onder vergrootglas


De focus gaat dus naar de relatie en dat juist op een leeftijd (40-50) dat je je afvraagt 'wil ik zo 80 jaar worden?' Kortom je legt je relatie onder een vergrootglas. Patronen zijn ingeslepen, zo denk je, en je ziet geen mogelijkheid om het tij te keren. De communicatie laat te wensen over en uiteindelijk wil je uit deze situatie. Je relatie is de spiegel van je ziel en eigenlijk gaat het om het herkennen van behoeften die je hebt en bij de ander mist. De levensbehoeften zoals bijvoorbeeld vertrouwen, bevestiging, waardering, erkenning komen uitvoerig aan bod tijdens de gesprekken.

Openheid


Als we van elkaar weten wat we nodig hebben dan kunnen wij hieraan invulling geven. Dit vereist openheid en communicatie. Vaak zien wij dan ook dat stukgelopen relaties opbloeien en juist een extra verdieping krijgen door de Relatie-APK van Centrum voor Coaching.

De Relatie APK: De sleutel naar een gelukkige relatie


1. Eigen inzicht
Je komt tot eigen inzichten en gaat zien waardoor de problemen in de relatie worden veroorzaakt. Je leert behoeften kenbaar te maken
2. Welke onbewuste behoeften neem je mee in je relatie? Je leert hierover met je partner te praten.
3. Anders naar elkaar kijken

Je leert anders naar elkaar te kijken waardoor je de relatie weer op de rit krijgt. De relatie APK brengt oplossing. De relatie APK geeft je het gevoel terug van het begin van je relatie. Een weekend lang op een inspirerende locatie onder deskundige leiding op elkaar gefocused zijn, naar elkaar luisteren en inhoud geven aan je relatie. Toegespitst op jullie specifieke problemen.

Laat je verrassen door onze aanpak, relativeringsvermogen en zeker onze humor. Je relatie is het meer dan waard!!